کد خبر: 792722 A

توضیحات معاون پرستاری وزارت بهداشت:

معاونت پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرد: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، روال اجرا را طی می‌کند و اجرایی می‌شود.

معاونت پرستاری وزارت بهداشت در توضیحاتی در ارتباط با درج یک خبر در ایلنا که به قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مربوط می‌شود، اعلام کرده است: «رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور طی نامه‌ای در تاریخ دوم بهمن ماه 96 پیشنهاد دو هزار میلیارد تومانی را در خصوص اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ارائه داد، موافقت وزارت بهداشت نیز با اختصاص این مبلغ به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

در حال حاضر مجددا جهت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری براساس تبصره ذیل بند (ث) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت در مرحله محاسبه بار مالی اجرایی در وزارتخانه به منظور اعلام به سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.»

 

پرستاران قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر