کد خبر: 791286 A

بازنشستگان:

شورای بازنشستگان در اطلاعیه‌ای به دلایل کاهش ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی پرداخته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای بازنشستگان در اطلاعیه‌ای به دلایل پایین آمدن ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: «کاهش نرخ پشتیبانی ناشی از بحران میلیونی بیکاری‌ست که صندوق‌های بازنشستگی مستقیما از این بحران اقتصادی - سیاسی جامعه تاثیر پذیرفته و نسبت پشتیبانی صندوق‌ها را کاهش می‌دهد. نرخ پشتیبانی استاندارد و نرمال، در حقیقت مینیمم درآمد و حداقل موجودی قابل اطمینان برای ادامه کار صندوق‌هاست تا از عهده هزینه‌هایش برآید. اما این همه ماجرا نیست. چرا که بنیه و قدرت اصلی صندوق‌ها گردش‌های مالی و درآمدزائی آنهاست که مجموعه‌ای از موسسات، کارخانجات و فعالیت‌ها را زیر پوشش دارند و در ایران در شرایط عدم شفافیت و بی‌قدرتی و بی‌تشکلی بازنشستگان، امکانات، سرمایه‌ها و ظرفیت‌های این صندوق‌ها در مسیر باندبازی و رانتخواری افراد و قدرت‌های با نفوذ قرار گرفته‌اند. این منابع سرمایه‌ای درحقیقت تحت عنوان خصوصی‌سازی‌ها، بذل و بخشش و تاراج عمومی را رقم زده و توان صندوق‌ها را ضعیف و ضعیف‌تر و دچار بحران کرده‌اند. به این تعرض‌ها، باید برداشت‌های بی‌محابای دولت‌ها از صندوق‌ها را اضافه کرد.»

شورای بازنشستگان بحران در صندوق‌های بازنشستگی ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر