کد خبر: 790796 A

نتایج گزارش تازه درباره مشاغل کشاورزی نشان می‌دهد؛

در میان مشاغل کشاورزی میوه‌چین‌ها کمترین دستمزد و کارگران دروگر بیشتر دستمزد را دریافت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش تازه‌ای درباره دستمزد کارگران بخش کشاورزی منتشر کرده است.

در این گزارش عنوان شده که کارگران میوه‌چین با مزد روزانه ۵۳۴ هزار و ۷۲ ریال کمترین مزد را در میان کارگران بخش کشاورزی دریافت می‌کنند. این در حالی است که کارگران دروگر غلات روزانه۸۱۷ هزار و ۸۱۴ ریال مزد گرفته و در بخش کشاورزی بیشترین دستمزد را به خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد بالاترین مزد در بخش کشاورزی به کارگران گیلانی داده شده و کمترین مزد کارگران بخش کشاورزی نیز مربوط به خراسان جنوبی بوده است.

بررسی شکاف جنسیتی مزد در سال ۱۳۹۷ بیانگر آن است که بیشترین شکاف جنسیتی مزد به کارگر دروگر غلات و کمترین شکاف جنسیتی مزد به کارگر وجین کار و تنک کار و نشاکار اختصاص داشته است.

همچنین بررسی شکاف جنسیتی مزد بیانگر آن است که اختلاف متوسط مزد روزانه زنان و مردان در شغل وجین‌کار و تنک کار، در سال گذشته ۰.۸ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ است.

کشاورزی کشاورزان مزد کشاورزان میوه‌چین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر