کد خبر: 786300 A

حسین حبیبی ۲۸ مرداد ماه در مجتمع قضایی کارکنان دولت، محاکمه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دادگاه حسین حبیبی ۲۸ مرداد ماه در شعبه ۱۰۵۹ کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت، برگزار می‌شود.

او با بیان اینکه باید دوشنبه، ۲۸ مرداد ساعت ۱۱ صبح  در مجتمع قضایی کار کنان دولت حاضر شوم، گفت: قرار است این دادگاه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و با شکایت دیوان عدالت اداری برگزار شود؛ این درحالیست که من با دادنامه ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ دیوان عدالت و دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار مخالفت کرده‌ام و خواستار اعاده امنیت شغلی کارگران شده‌ام.

او این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه دفاع از امنیت شغلی کارگران توسط یک نماینده کارگری، نشر اکاذیب است؟! 

 

دادگاه حسین حبیبی شکایت دیوان عدالت از حسین حبیبی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر