کد خبر: 786228 A

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: نسبت به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی اعم از کارگران و بازنشستگان از سوی آقای نوبخت و سازمان برنامه و بودجه، نوعی سردی و بی‌مهری می‌بینیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی در تجمع تشکل‌های کارگری و بازنشستگی اعضای خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مقابل سازمان برنامه و بودجه گفت: علت اینکه مقابل سازمان برنامه و بودجه را برای تجمع انتخاب کردیم این است که آقای نوبخت می‌داند سازمان تامین اجتماعی در چه شرایطی به سر می‌برد و با چه نابسامانی روبه‌رو است.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای و چندوجهی در کشور است، گفت: سازمان تامین اجتماعی مأمن کارگران، بازنشستگان و بیمه‌شدگان کشور است که جمعیت آنها به 42 میلیون نفر می‌رسد.

وی افزود: با توجه به بدهی بیش از 200 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه بدحساب‌ترین شریک تامین اجتماعی است.

وی خطاب به نوبخت گفت: آقای نوبخت وقتی را برای ما در نظر بگیرید تا بگوییم چگونه تامین اجتماعی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و توفانی در راه است؛ توفانی که پاشنه آشیل نظام خواهد بود و به مراتب از ترامپ و مسائل آن خطرناکتر است.

وی با بیان اینکه ما به عنوان کسانی که سال‌ها به عنوان شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و بعد در خانه کارگر به نظام خدمت کرده‌ایم، هشدار می‌دهیم که به سازمان تامین اجتماعی باید توجه شود، گفت: اگر توفانی رخ دهد نه از سازمان تامین اجتماعی نشانی می‌ماند و نه از جاهای دیگر.

صادقی افزود: ما امروز زنده‌باد رهبری و زنده‌باد نوبخت می‌گوییم تا سازمان تامین اجتماعی زنده بماند.

وی با بیان اینکه ما از دولت صدقه نمی‌خواهیم و تنها حقمان را که در خزانه انباشته شده مطالبه می‌کنیم، گفت: سازمان تامین اجتماعی در هر ماه بیش از 6000 میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کند و 2200 میلیارد تومان هزینه درمان آن است. در چنین شرایطی سازمان تامین اجتماعی 42 هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی استقراض کرده است.

وی با بیان اینکه سهم دولت از هزینه‌های جاری سازمان بابت تعهدات 25 درصد بودجه سازمان تامین اجتماعی است، گفت: آقای نوبخت در پرداخت تعهدات دولت تعلل ایجاد نکنید چون تعلل باعث ایجاد فقر در میان بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌شود. این وضعیت اگر به سقوط سازمان تامین اجتماعی منجر شود جمعیتی که امروز به اینجا آمده در مقابل شما به میدان می‌آید. در این که سازمان تامین اجتماعی در سراشیبی سقوط است تردیدی نباید کرد. بنابراین پرداخت تعهدات دولت بیش از هر زمانی و هر شرایطی واجب است.

صادقی تاکید کرد: ما از شما چیز زیادی نمی‌خواهیم و می‌گوییم که هر ماه 25 درصد بودجه سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت تعهدات خود در نظر بگیرید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: خانواده طبقه کارگر جزو شهروندان این کشور هستند اما نه همسان‌سازی حقوق‌ها شامل حال آنها شده و نه تعهداتی که دولت به صندوق‌های دیگر از بابت بدهی خود پرداخت می‌کند.

صادقی گفت: سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن از تمام مواردی که دولت برای بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها در نظر گرفته‌اند محروم مانده است.

وی بار دیگر خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: چرا قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی می‌کنید؟ سازمان تامین اجتماعی میراث پدران ما است پس از شما می‌خواهیم که مقابل پدران خود نایستید.

وی با بیان اینکه همسان‌سازی حقوق‌ها در صندوق‌های دیگر اجرایی شده است، گفت: شما برای صندوق بازنشستگان لشکری و کشوری همسان‌سازی را اجرایی کردید آن هم با اعمال تورم سالیانه اما حاضر نیستید به سازمان تامین اجتماعی کمک دهید تا بتواند همسان‌سازی را اجرایی کند. به نظر ما یک نگاه سرد و تحمیلی از ناحیه آقای نوبخت به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.

صادقی با اشاره به 28 قانونی که پرداخت سهم بیمه کارفرما را برعهده دولت گذاشته‌اند، گفت: اینها همه بار تعهدات دولت است که بر دوش سازمان سنگینی می‌کند. نسیمی که می‌وزد برای سازمان تامین اجتماعی پیام خوبی ندارد و همه چیز این نظام را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به تبعیض علیه فقرا گفت: ما با سرمایه‌داری مخالف هستیم چرا که این نگاه دست در جیب فقرا می‌کند و اموال آنها را برمی‌دارد. ثروتمندان در گرده فقرا سوار می‌شوند و شرایط بدی را پیش خواهند آورد.

صادقی گفت: ما امروز نه تنها برای آینده سازمان تامین اجتماعی نگران هستیم که برای آینده ایران و ایرانی‌ها و سرنوشت آنها نگران هستیم. رویکردهای امروز باید در جهت بست عدالت، کاهش تبعیض، زدودن اختلاف طبقاتی و غیره متمرکز شوند. ما آبادی ایران را خواستاریم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر