کد خبر: 785894 A

معاون حقوقی رئیس جمهور الزامی کرد؛

معاون حقوقی رئیس جمهور با ابلاغ بخشنامه‌ای «چگونگی تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار» را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و استاندار سراسر کشور اعلام کرد: در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را اخذ و در تدوین و اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.

در این بخشنامه آمده است: در راستای تضمین اجرای مواد فوق الذکر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، پیشنهادات و نظرات دریافتی از تشکل‌های ذیربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره‌گیری از آنها در پیش نویس، مصوبات مزبور را به مرجع تصمیم گیرنده ارسال نمایند.

همچنین معاون حقوقی رئیس جمهور در این بخشنامه اعلام کرده است که سازمان‌های مختلف باید گزارش سالیانه عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در پایان هر سال، به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند.

کسب و کار بخشنامه لعیا جنیدی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور رویه‌های کسب و کار تشکل‌های اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر