کد خبر: 783809 A

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار:

کارگاه یک روزه آموزشی شناسایی موانع فرهنگی کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه کارآفرینی اجتماعی در وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در کارگاه یک روزه آموزشی شناسایی موانع فرهنگی کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه کارآفرینی اجتماعی که با حضور ابراهیم صادقی‌فر معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محتشمی‌پور رئیس انجمن ملی زنان کارآفرین و جمعی از زنان کارآفرین برگزار شد، موانع فرهنگی کسب و کار و کارآفرینی زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه تاکید کرد: در این وزارتخانه گوش شنوایی برای دریافت مباحث مربوط به زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی به خصوص مباحثی که به ما مربوط می‌شود وجود دارد و همگی بررسی می‌شوند.

او بررسی مباحث به ویژه از جنس موانع را به فال نیک گرفت و گفت: این موضوع نشان می‌دهد که طرح این مباحث جدی است که می‌تواند هم موجب توسعه و هم جلوگیری کننده از توسعه فرهنگی نیز شود.

صاقی‌فر با بیان اینکه شناسایی زیرساخت‌های فرهنگی و رگه‌های حرکتی در مسیر فرهنگ به ویژه در حوزه اجتماعی قطعا می‌تواند منجر به بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب برای توسعه کارآفرینی شود، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت فرهنگ ها موانع خاص خودشان را دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر سازه‌های اجتماعی را بررسی کنیم مباحث فردی هم می‌تواند پیشران و هم مقاومت کننده در داخل یک سازمان باشد.  

او ادامه داد: بعضا سازه‌های اجتماعی منطقه‌ای موجب پیشبرد اهداف اجتماعی و ملی خواهند شد که امروزه  شاهد آن هستیم. بنابراین باید این سازه‌ها به دقت مورد شناسایی قرار بگیرد تا بتوانند از مسیر ایدئولوژی و نگرش و ویژگی‌های رفتاری پیشران‌ها و جلوبرنده‌های حوزه‌های فرهنگی را در جامعه داشته باشد.

صادقی‌فر در ادامه با اشاره به بحث خیر جمعی در کشور، اظهار کرد: اساس و ساختار حوزه خیر جمعی در ایران همواره وجود داشته، بنابراین باید بازیابی و پیوندزنی آنها به حوزه کارآفرینی کاری است که توسط خیریه‌ها و سمن‌ها سرعت گیرد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: اصولا دولت می‌تواند به عنوان یک گروه تسهیلگر فعالیت های خود را در این مسیر برنامه‌ریزی کند.

کارآفرینی کارآفرینی اجتماعی کارآفرینی زنان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر