کد خبر: 783245 A

مصوبات افزایش حقوق ۹۸ دولت دوباره تایید شد.

به  گزارش ایلنا، هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس، در آخرین نظر خود، تبصره‌هایی را که هیئت وزیران بر اساس ایراد آن هیئت به مصوبات افزایش حقوق سال ۹۸ کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود، مغایر قانون دانست. با توجه به اینکه ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد، با حذف تبصره‌های الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت، در واقع مصوبه تأیید شده است.

 

افزایش حقوق 98 کارکنان دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر