کد خبر: 782919 A

کارگاه یک روزه شناسایی موانع فرهنگی کسب و کار و کارآفرینی زنان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری انجمن زنان کارآفرین، کارگاه یک روزه شناسایی موانع فرهنگی کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه کارآفرینی اجتماعی را برگزار می‌کند.

این کارگاه چهارشنبه ۱۹ تیر جاری از ساعت ۹ تا ۱۷ در سالن آموزش طبقه اول وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

اشتغال اشتغال زنان زنان کارآفرینی کارآفرینی زنان کارگاه شناسایی موانع کسب و کار زنان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر