کد خبر: 780143 A

یک کارشناس حوزه علمی پژوهشی مطرح کرد:

طهمورث شیری گفت: تا هنگامی که بین برنامه‌های بلند مدت و میان مدت، فاصله می‌افتد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در حوزه‌های پژوهشی، رویکرد مثبتی دنبال شود.

به گزارش ایلنا، طهمورث شیری (کارشناس حوزه علمی پژوهشی) در دوازدهمین نشست علمی «دوشنبه‌های فرهنگی و اجتماعی» وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بازار پژوهش به هم ریخته است و باید سروسامان بگیرد.

وی افزود: تا هنگامی که بین برنامه‌های بلند مدت و میان مدت، فاصله می‌افتد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در حوزه‌های پژوهشی، رویکرد مثبتی دنبال شود چرا که در برخی مواقع استراتژی‌های خوبی هم تدوین می‌گردد اما به واسطه خودرایی بعضی افراد، به برنامه‌های بلند مدت بی توجهی می‌شود. 

سخنران این نشست علمی تاکید کرد: با فرض اینکه در حوزه‌های مختلف استراتژی هم داشته باشیم  باید پرسید استراتژی تدوین شده به چه میزان مسئله محور یا منابع محور بوده است.  

وی درباره ضرورت‌های پژوهشی درحوزه فرهنگی و اجتماعی گفت: این ضرورت‌ها شامل چند محور می‌شوند. اول اینکه نمی‌توان نسخه واحد برای همه زمان‌ها و مکان ها پیچید زیرا ایران کشوری است با تنوع اقلیمی، جغرافیایی و قومیتی. دوم اینکه هرگز نمی‌توانیم به یک قانون یا تئوری مشخص برسیم و سومین محور مربوط به تحقیقات کمی و کیفی است. از تحقیقات کمی نتیجه چندانی حاصل نمی‌شود و برای حوزه فرهنگی و اجتماعی باید به سمت پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم  و بپذیریم که اگر قرار است پروسه اجتماعی شدن از خانواده به جامعه تحقق یابد باید روش‌های کیفی را در پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایمان بکار ببریم. 

شیری چهارمین محور ضرورت‌های پژوهش در حوزه فرهنگی و اجتماعی را استفاده از افرادی که تخصص آنها  با تجارب و کارشان منطبق است برشمرد و اظهار داشت: این موضوع می‌تواند تضمین کننده فایده برنامه‌هایی باشد که افراد مزبور ارائه می‌کنند. برنامه‌های فرهنگی زمانبر هستند، تحقیقات کیفی نیز همینطور. و از این جهت، نباید انتظار داشته باشیم که برنامه‌های یک مدیر فرهنگی در فرصت اندک به ثمر بنشیند.

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر