کد خبر: 779337 A

بیانیه شورای اسلامی کارکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

اعضای شورای اسلامی کار کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواستار لغو فوری قرار بازداشت و بازپس‌گیری شکایت دیوان عدالت اداری از حسین حبیبی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به شکایت دیوان عدالت اداری از حسین حبیبی عضو شورای اسلامی کار و دبیر کانون شوراهای استان تهران درخصوص امنیت شغلی کارگران بیانیه‌ای منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است:

ما جمعی از اعضای شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با استناد به اصول ۳، ۸، ۹، ۱۹، ۲۲، ۲۷، ۳۴ ، ۳۷ و ۴۳ قانون اساسی و سایر قوانین عادی من‌جمله ماده‌های  ۲۵ تا  ۲۹قانون حقوق شهروندی مراتب پشتیبانی و حمایت خود را از  حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام می‌داریم و صراحتاً بیان می‌داریم  که حسب اصول ذکر شده قانون اساسی، اعتراض و بیان حقایق و روشنگری جزو لاینفک حقوق شرعی، قانونی و انسانی کارگران و بالاخص نمایندگان آنان در شورای اسلامی کار است.

 پیگیری مطالبات صنفی و تلاش برای احقاق حقوق و  کوشش برای دریافت مطالبات مالی و حفظ امنیت شغلی که در این برهه افسانه‌ای بیش نیست و جزو بنیان‌های حقوقی کارگران است که قانون کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بطور کامل آن را به رسمیت شناخته است و توجه، تحقق و پاسخگویی به آنها در شمار تکالیف دولت، قوه قضائیه و مسئولین کشوری است.  

ما کارگران و نمایندگان کارگر در شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، هر نوع فشار، تهدید و بازداشت کارگران و نمایندگان منتخب و قانونی و برخاسته از جمع کارگران که با تکیه بر رأی عمومی کارگران و مبتنی بر قوانین شرعی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده‌اند را غیرقانونی دانسته و محکوم می‌کنیم.

 دولت و مسئولان دولتی را به نام اصول ذکر شده قانون اساسی ملزم به ایفای تعهدات در قبال کارگران و تضمین حقوق آنها دانسته و حسب اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اصل هشتم و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر _ ماده۳ و ۴ قانون مطبوعات _ بند۴ سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات _ بند۲اصل سوم و اصل نهم و ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل ۲۵ و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی خواستار لغو فوری قرار بازداشت و بازپس گیری شکایت دیوان عدالت اداری از دبیر محترم کانون استان تهران می‌باشیم.

در پایان ما اعضای شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن همبستگی با افتخار مراتب آمادگی خود را جهت انجام هرگونه حرکت مقتضی، به صلاحدید هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور را اعلام می‌کنیم.

حسین حبیبی شکایت دیوان عدالت اداری از حسین حبیبی شورای اسلامی کار اتوبوسرانی تهران و حومه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر