کد خبر: 779199 A

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

محمدعلی جداری فروغی ابراز امیدواری کرد که اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده مورد قبول واقع شود.

محمدعلی جداری فروغی (وکیل جعفر عظیم زاده) در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: درخواست اعاده دارسی موکلم را در تاریخ 4 اردیبهشت سال جاری به دیوان عالی کشور تقدیم کرده‌ام که اینک در شعبه 33 دیوان عالی در حال رسیدگی است و امیدوارم با توجه به مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی مورد قبول قرا گرفته و با رسیدگی مجدد موکلم آزاد شود.

این وکیل دادگستری افزود: جعفر عظیم زاده هنگام اعزام به مرخصی در سال 95 با دو سند وثیقه آزاد شده بود که اینک علیرغم اینکه نامبرده از نهم بهمن ماه 97 در زندان به سر می‌برد، طبق اظهار وثیقه‌گذاران، هنوز سندهای وثیقه آزاد نشده‌اند؛ این در حالیست که موکل ناگزیر شده به یکی از آنها تقریباً مبلغ ملک را پرداخت کند و اکنون در فشار مالی به سر می‌برد؛ بنابراین امیدوارم براساس قانون، نسبت به آزادسازی وثیقه ها اقدام شود. 

وی در پایان افزود: موکلم یک فعال کارگری است و در راستای فعالیت‌های صنفی کارگری عمل کرده است و امیدوارم هرچه زودتر با رسیدگی عادلانه در دیوان عالی کشور موجبات آزادی وی فراهم شود.

جعفر عظیم زاده (فعال کارگری) هم اکنون در حال سپری کردن حکم شش سال حبس خود در زندان است. 

جعفر عظیم زاده محمدعلی جداری فروغی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر