کد خبر: 769456 A

در ویرایش جدید کتابچه موسوم به ICD فرسودگی شغلی به عنوان بیماری به رسمیت شناخته شد.

به گزارش ایلنا، سازمان جهانی بهداشت فرسودگی شغلی را به عنوان بیماری در محیط کار به رسمیت شناخت.

در ویرایش یازدهم کتابچه طبقه‌بندی بین المللی بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی (ICD ) نشانه‌های این بیماری احساس ضعف یا فرسودگی، بدبینی نسبت به یک کار و کاهش اثرگذاری حرفه‌ای در کار معرفی شده است.

سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد فرسودگی در محیط کار شامل دیگر محیط‌های اجتماعی و فشار‌های ناشی از رویداد‌های روزمره نیست.

محیط کاری سازمان جهانی بهداشت محیط کار فرسودگی شغلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر