کد خبر: 768362 A

کتاب «تامین اجتماعی و جهانی شدن اقتصاد» از سوی انتشارات موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب «تامین اجتماعی و جهانی شدن اقتصاد» از سوی انتشارات موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی منتشر شد. این کتاب تالیف پال.جی.جی ولنفس است و ترجمه «وحید میره بیگی» است. 

جهانی‌شدن با تغییراتی در پارادایم باورهای اقتصادی همراه بود. در بسیاری از کشورها نظریه‌های اقتصادی نئولیبرال جایگاه مسلط یافتند و تلاش‌های زیادی برای تضعیف سیستم دولت رفاه و به‌تبع آن تأمین اجتماعی انجام گرفت.

کتاب «تأمین اجتماعی و جهانی‌شدن اقتصاد»، ابعاد کلیدی تأمین اجتماعی را در چنین فضایی بررسی می‌کند. فضایی که ویژگی برجسته آن یکپارچگی منطقه‌ای و جهانی‌شدن اقتصاد است، و تعریف آن از تأمین اجتماعی شامل استانداردهای بازار کار نیز هست.

در این کتاب پیشرفت‌های نظری تازه، همچنین ایده‌های نوین ارائه‌شده و دیدگاه گسترده‌تر به کار گرفته‌شده، برای فهم پویایی اقتصادهای بازار اجتماعی در اقتصاد جهانی اهمیت دارند. کتاب یافته‌های کلیدی جدید را خلاصه می‌کند و نگرش‌های نظری جدید درزمینه سیستم‌های امنیت اجتماعی، استانداردهای کار، مالیات و جهانی‌سازی اقتصادی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، افکار جدیدی در مورد ارتباط بین سیستم‌های امنیت اجتماعی و مهاجرت و همچنین بین مناطق آزاد تجاری و توسعه اقتصادی بازار اجتماعی ارائه شده است. همچنین کتاب نقش نوعی وابستگی سنی متغیر را با استفاده از مدل برانسون، بررسی می‌کند و مفاهیمی برای شاخص قیمت بازار سهام، نرخ ارز و نرخ بهره استخراج می‌کند.

نویسنده کتاب بر این باور است که جهانی‌شدن اقتصادی باید ازلحاظ سیاسی مدیریت شود و با توجه به بحران بانکداری فرا آتلانتیک و بحران یورو، نیازمند ترسیم دقیق قواعد بازی برای جهانی‌شدن مالی است. بی‌ثبات کردن بازارهای مالی پتانسیل زیادی برای تضعیف اقتصاد بازار اجتماعی و سیستم‌های امنیت اجتماعی دارد. افزایش نابرابری‌ها در درآمد در کشورها چالش‌های سیاسی بیشتری را برای اروپا نسبت به آمریکا بالا می‌برد.

کتاب مسائل و مشکلات و تغییرات نظری و عملی در حوزه تأمین اجتماعی را در دنیایی پر از چالش‌های همه‌گیر و جهانی شده، موردبحث و بررسی قرار می‌دهد. پس از مقدمه، فصل دوم به مسئله مالیات‌بندی، مهاجرت نیروی کار، جهانی‌شدن اقتصاد و بازارها و دیگر پویایی‌های جهانی‌شدن می‌پردازد. فصل سوم تمرکز بیشتری بر مسائل تأمین اجتماعی دارد و به بحث و بررسی پیرامون استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی، رویکرد کلان اقتصاد به آن و تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصاد می‌پردازد. فصل چهارم به‌صورت گزین­گویه، نتایج مطالعات، برآوردها، دیدگاه‌ها و راهکارهای مسائل و مشکلات را نشان می‌دهد. البته مسائل مهم و جالب‌توجه دیگر نیز ازنظر دور نمانده و اگرچه کوتاه، در فصل پنجم در قالب پیوست‌های موضوعی به آن‌ها اشاره گردیده است. تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد بر پس‌انداز بلندمدت، پرداخت‌های اجتماعی، پراکندگی درآمدها، شکاف جنسیتی دستمزد و حق بیمه‌های تأمین اجتماعی ازجمله این موضوعات مهم هستند.

برای  تهیه این کتاب می‌توانید با موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی واحد کتابخانه به شماره 88753245 داخلی 113 تماس بگیرید.

کتاب تامین اجتماعی و جهانی شدن اقتصاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر