کد خبر: 767000 A

یک ماه از مجموع سه ماه معوقات مزدی کارگران ابنیه فنی تراورس پرداخت شد.

برخی منابع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن به خبرنگار ایلنا گفتند: یک ماه از مجموع سه  ماه معوقات مزدی کارگران ابنیه فنی تراورس که مربوط به اسفند ماه سال گذشته (۹۸) می‌شود، روز پنجشنبه (۲ خرداد ماه) پرداخت شده است.

به گفته این کارگران، در حال حاضر آنها غیر از دوماه مزد پرداخت نشده، بابت چند ین ماه حق بیمه پرداخت نشده، هنوز از کارفرما طلبکارند. در عین حال ازحدود یک سال ونیم پیش حق لباس کار به هیچ یک از کارگران داده نشده است.

کارگران ابنیه فنی تراورس در خاتمه تصریح کردند: ماهیت کار کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن قراردادی است و هر یک ماه یکبار تمدید می‌شود به همین دلیل فاقد امنیت شغلی هستیم.

کارگران ابنیه فنی تراورس حقوق اسفند ماه پرداخت شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر