کد خبر: 764889 A

عادل آذر:

رییس دیوان محاسبات، گفت: تخلفات خصوصی‌سازی‌ها از نظر دیوان احراز شده، قطعی است و تا ۶ ماه دیگر پرونده آنها نهایی می‌شود.

به گزارش ایلنا، «عادل آذر» گفت: تخلفات خصوصی‌سازی‌ها از نظر دیوان احراز شده، قطعی است و تا ۶ ماه دیگر پرونده آنها نهایی می‌شود.

وی درادامه صحبت‌‌های خود به خانه ملت، گفت: معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت می‌شود، پرونده‌ها نهایی و به دادسرا ارسال می‌شوند که در حال حاضر پرونده‌های خصوصی سازی‌ها نیز در حال ارسال به دادسرا هستند.

وی با بیان اینکه مواردی از پرونده‌های تخلف همانند «کشت و صنعت دشت مغان» به استان‌ها مربوط می‌شد، گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جلسه‌ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی سازی‌ها برگزار کرده است تا بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ درباره تخلفات خصوصی‌سازی‌ها را بررسی کند.

عادل آذر  با تاکید بر اینکه تا ۶ ماه دیگر پرونده تخلفات در خصوصی‌سازی‌ها نهایی می‌شوند، اضافه کرد: این نشست و برخواست‌ها تغییری در یافته‌های دیوان محاسبات ایجاد نمی‌کند و تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیئت عمومی را دارد که شواهد امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمی‌یابد.

رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده تخلفات خصوصی‌سازی‌ها به دادسرا می رود و پس از تایید، دادستان در این باره دادخواست می‌دهد، تصریح کرد: سپس پس از طی این مراحل مستشاری رای می‌دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید برای متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازات‌ها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان است.

تخلفات خصوصی سازی ها عادل آذر-رئیس دیوان محاسبات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر