کد خبر: 763436 A

با حکم شریعتمداری؛

محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) طی حکمی محمدرضا واعظ‌مهدوی (مدیرعامل سابق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر) را به‌عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته مراسم تودیع محمدرضا واعظ‌مهدوی (مدیرعامل سابق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر) و معارفه علی شیرکانی (سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر) برگزار شد. متعاقب این تغییر، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفه اجتماعی) با صدور حکمی محمدرضا واعظ‌مهدوی  را به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.

در متن حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:

نظر به مراتب تعهد، شناخت و تجربه ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت "مشاور وزیر"  منصوب میشوید.  

با عنایت به جایگاه ممتاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه سیاستهای اجتماع محور، انتظار میرود ضمن جلب همراهیهای موثر جامعه علمی کشور، نسبت به ارایه مشاورههای راهبردی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری امور معطوف به مولفههای همبستگی اجتماعی، بیمههای اجتماعی، مددکاری و سلامت اجتماعی بویژه از حیث جامعیت، پیش روندگی، تکثرگرایی و نتیجهگرایی اقدامات موثری را در راستای تحقق اهداف سازمانی به عمل آورید.

از درگاه ایزد منان، توفیقات روز افزون جنابعالی را در مسیر خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران و ظل توجهات حضرت ولی عصر ( عج )، مسئلت دارم.

محمد شریعتمداری-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی شیرکانی-سرپرست صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشا محمدرضا واعظ‌مهدوی-مدیرعامل سابق صندوق بیمه اجتماعی محمدرضا واعظ‌مهدوی-مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر