کد خبر: 763019 A

شریعتمداری:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تطبیق قراردادهای خبرنگاران با شغل آنها برعهده بازرسان کار است.

به گزارش ایلنا، «محمد شریعتمداری» در حاشیه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اجرا نشدن قانون سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری و این مشکل که عمده خبرنگاران با آن مواجهند که از سوی کارفرما عنوان شغلی آنها در لیست بیمه خبرنگار رد نمی‌شود، گفت: رسیدگی به این موضوع از مسائلی است که مورد توجه همکاران ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است و بخشی از این ماموریت و مسئولیت به فعالیت بازرسان کار معطوف است و بخشی دیگر از مشکل این است که خبرنگاران با توجه به اینکه احتیاج به شغل دارند، چندان در قید اینکه چه عنوان شغلی برایشان درج شود، نیستند.

شریعتمداری در پاسخ به اینکه در مواردی که قرارداد خبرنگاری است، اما لیست بیمه خبرنگاری رد نمی‌شود تکلیف چیست؟ گفت: بازرسان کار باید با تامین اجتماعی کار مشترکی انجام دهند تا شغل و میزان پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی متناسب با شغل خبرنگاری باشد و خبرنگاران در مراحلی که نیاز به بازرسی دارند، باید به اداره کار استان‌ها مراجعه کنند و با مدت زمان اشتغال کمتری بازنشسته شوند.

 

محمد شریعتمداری-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیمه تامین اجتماعی خبرنگاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر