کد خبر: 761158 A

شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، خواستار اختصاص باقی چارت‌های خالی به همکاران خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث استخدامِ اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، یکی از طولانی‌ترین نشست و برخاست‌های مجموعه وزارتخانه، مجلس و نمایندگان اپراتورها بوده است.

حالا اعضای شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق می‌گویند: قدردانِ تخصیص ۵۰ درصد چارت‌های خالی توانیر برای استخدام ۱۱۲۲ نفر هستیم و از وزیر نیرو به خاطر اهتمام برای این کار تشکر می‌کنیم.

آنها در عین حال می‌گویند: از وزیر نیرو درخواست داریم از باقیمانده چارت‌های خالی زیرمجموعه وزارتخانه برای استخدام بقیه اپراتورها استفاده کند تا در نهایت وضعیت شغلیِ همه اپراتورهای فشار قوی برق تثبیت شود.

اپراتورها به صورتجلسه توافق بهمن ماه ۹۷ اشاره می‌کنند و می‌گویند: امیدواریم به مفاد این توافقنامه و استخدام همه اپراتورها عمل شود.

 

 

کارگران وزارت نیرو اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق کلاه‌زردها استخدام کلاه‌زردها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر