کد خبر: 758841 A

در اثر اعتصاب گسترده در آرژانتین، حمل و نقل در این کشور مختل شد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته اعتصاب عمومی رد بوئنس آیرس پایتخت آرژانتینع خطوط حمل و نقل هوایی و زمینی را مختل کرد.

" کنفدراسیون همگانی کارگران" یکی از سندیکاهای بزرگ آرژانتین که از سازمان دهندگان این اعتصابات است،  می‌گوید در برنامه‌اش سازماندهی یک اعتصاب عمومی دیگر رد ماه‌های پیش‌روست. در نتیجه اعتصابات دیروز کارگران، پروازهای بین‌المللی قطع شدند، پروازهای داخلی متوقف شدند، قطارهای مسافری از حرکت بازایستادند، در بوئنوس آیرس نه مترو و نه اتوبوس حتی برای جابجایی تظاهرکنندگان وجود نداشتند.

به انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از ۶ ماه نمانده است. بیش از ۳۰۰۰۰۰ نفر از کارمندان دولت که در صفوف این سندیکا هستند و عمدتا از بخش آموزش و پرورش هستند، تماما به اعتصاب پیوسته بودند.

وضعیت بسیار بد اقتصادی آرژانتین کاملا بروز اعتصابات کارگری را قابل پیش بینی کرده بود. مطابق آمار رسمی منتشر شده، از هر ۴ نفر آرژانتینی یک نفر در فقر زندگی می‌کند، با درآمدی کمتر از ۴ دلار در روز. در نتیجه نرخ تورم فزاینده قدرت خرید کارگران روزانه کاسته می‌شود، به علت رکود اقتصادی روزانه تعداد بالایی از شرکت‌های تولیدی کرکره‌هایشان را پائین می‌کشند و نتیجتا بر تعداد بیکاران اضافه می‌شود. علاوه بر اینها، شهروندان با مشکل مسکن و خدمات درمانی روبرو هستند.

کارگران آرژانتین اعتصاب عمومی در آرژانتین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر