کد خبر: 758591 A

رویترز بررسی کرد؛

روز جهانی کارگر سال ۲۰۱۹ در سراسر جهان یادآور مطالباتی بود که در طول سال رسانه‌های جریان اصلی چندان به آنها نمی‌پردازند. کارگران کشور فیلیپین از این جمله هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روز جهانی کارگر سال ۲۰۱۹ در سراسر جهان یادآور مطالباتی بود که در طول سال رسانه‌های جریان اصلی چندان به آنها نمی‌پردازند.

در چند روزی که از روز جهانی کارگر می‌گذرد، تحلیل‌های متنوعی در مورد مطالبات کارگران و نحوه طرح و برخورد با آنها منتشر شده است.

در فیلیپین جامعه مدنی (سندیکاها، احزاب و... ) به شدت تحت تاثیر رفتارهایِ تحکم آمیز حکومت‌ قرار گرفته‌اند. روز جهانی کارگر اما فرصتی بود که معترضان به آنچه کمتر می‌پردازند با قدرت ورود و رسانه‌های جریان اصلی را وادار به واکنش کنند.

کارگران فیلیپنی در روز جهانی کارگر امسال به قراردادهای موقت کار، سطح پایین دستمزدها، اعمال نفوذ در سندیکاها توسط دولت «رودیگو دوترته» و... اعتراض کردند.

پوشش اخبار آنها این پرسش را ایجاد کرد که چرا رسانه‌ها در طول سال کمتر با آنها همراهی می‌کنند و کمتر آنها را به متن اخبار می‌آورند.

روزجهانی کارگر سال 2019
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر