کد خبر: 756013 A

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «محمدحسن زدا» را به عنوان عضو کمیته آمار بخشی بهداشت و درمان منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، در حکم صادر شده از سوی سعید نمکی آمده است:

منطبق بر آئین نامه تشکیل جلسات و شرح وظایف کمیته های آمار بخشی شورای عالی آمار و نظر به تجربه، تخصص و توانمندی های جنابعالی، بدینوسیله به عنوان عضو کمیته آمار بخشی بهداشت و درمان منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خدای بزرگ و با درایت و تدبیر خویش و نیز شرکت منظم و فعال در جلسات این کمیته، زیر نظر اینجانب و با هماهنگی دبیرخانه کمیته مذکور نقش خود را در یکپارچه سازی، ساماندهی و ظرفیت سازی مطلوب نظام جامع آمار و اطلاعات حوزه سلامت با شرح وظایف زیر ایفا نمائید.

بررسی و تصویب نظام نامه آمار و اطلاعات سلامت و سایر اسناد مرتبط و نظارت بر حسن انجام آنها بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فعالیت‌های آماری در جهت نوین سازی نظام آمار و اطلاعات سلامت بررسی و تصویب اعتبارت لازم برای فعالیت‌ها و طرح‌های آماری مورد نیاز پیگیری مصوبات شورای عالی آمار با ایجاد ارتباط مداوم با کمیته تخصصی آمار حوزه سلامت به عنوان مرجع علمی مواردی که می‌بایست در این کمیته مطرح، تصویب و ابلاغ شوند؛ نظیر:

  سند مرجع یا نظام نامه آمار و اطلاعات سلامت

  فهرست آمارهای رسمی حوزه سلامت و شناسنامه آنها

 تعاریف و مفاهیم، استانداردها، چارچوب ها، طبقه بندی های مورد نیاز نظام آمار و اطلاعات سلامت

 ایجاد ارتباط مداوم و نظارت بر کارگروه های تخصصی آمار کلان مناطق، دانشگاه های علوم پزشکی و سایر بخش های حوزه سلامت از طریق دبیرخانه کمیته مستقر در مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت

 شناخت امکانات آماری (زیرساخت ها، داده ها، اطلاعات، نیروی انسانی، تجهیزات) در بخش های مختلف سلامت کشور و توسعه و ارتقاء آنها در جهت استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا

 شناسائی آمارهای مورد نیاز بخش های مختلف سلامت کشور

 اتخاذ راهکارهای موثر و نظارت بر استفاده بهینه از آمار و اطلاعات جهت تصمیم گیری های مناسب در تمام سطوح مدیریتی بخش های مختلف نظام سلامت کشور

 ایجاد هماهنگی لازم برای اتخاذ سیاست های مناسب برای اتصال شبکه اطلاعات آماری سلامت به شبکه های اطلاعاتی آماری کشور

 اتخاذ سیاست های مناسب جهت انتشار و ارائه خدمات آماری به نهادها، سازمان ها و افراد درخواست کننده و همچنین سایر مواردی که به نوعی به جریان داده و اطلاعات آنها در بخش های مختلف سلامت کشور مرتبط می باشد از طریق کمیته تخصصی آمار و اطلاعات حوزه سلامت کشور

 اصلاح و بازطراحی نظام آمارهای ستادی و دانشگاهی در راستای تحقق نظام آماری سلامت یکپارچه، دقیق، مورد اعتماد و به روز (نظام جامع و چابک آمار و اطلاعات سلامت)

محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر