کد خبر: 755995 A

در بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر مطرح شد؛

چهار تشکل مستقل کارگری در بیانیه‌ای مشترک با بیان مهم‌ترین خواسته‌ها و مطالبات کارگران از سیاست‌های نئولیبرالی انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهار تشکل مستقل کارگری در بیانیه‌ای مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر به بیان مطالبات و دغدغه‌های کارگران پرداختند.

در این بیانیه آمده است: در این بیانیه ضمن اشاره به استثمار کارگران در نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و به تبعیت از مناسبات جهانی، به تلاش‌های کارگران در اعتراض به شرایط معیشتی ازجمله دستمزدهای ناچیز، وضعیت ننگین قراردادها، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و همچنین دفاع از حق اعتراض صنفی اشاره شده است.

تشکل‌های مستقل کارگری خواستار ارتقای مزد و مستمری به بالاتر از خط فقر، برقراری بیمه بیکاری برای تمامی بیکاران، لغو قراردادهای سفید امضا، به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل و سندیکا برای کارگران و اعلام تعطیلی رسمی برای روز جهانی کارگر شدند.

بیمه بیکاری مطالبات کارگران تشکل‌های مستقل کارگری روز جهانی کارگر 2019 مزد و مستمری کارگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر