کد خبر: 748234 A

ویژگی‌های تشکیل و ثبت تعاونی‌ها در کشور طی سال ۱۳۹۷ اعلام شد:

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۸۵۷ شرکت تعاونی جدید در کشور تشکیل و برای انجام فعالیت‌های مختلف کسب و کار به ثبت رسیده‌اند.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۸۵۷ شرکت تعاونی جدید در کشور تشکیل و برای انجام فعالیت‌های مختلف کسب و کار به ثبت رسیده‌اند.

به عبارت دیگر در سال ۹۷ به طور متوسط روزانه بیش از ۱۱ تعاونی در کشور تشکیل و ثبت شده که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره‌برداری و یا در دست اجرا هستند. تعداد کل اعضاء تعاونی‌های مذکور ۷۲۳۲۴ نفر و سرمایه اولیه حدود ۸۸۹ میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضاء مربوط به این تعاونی‌ها در سطح کشور  ۱۹نفر است.

بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی‌ها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان‌های "فارس" و "خراسان رضوی" به ترتیب با تعداد ۴۲۱ و ۳۴۶ تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت‌های "کشاورزی" و "صنعت" به ترتیب با ۱۱۹۰ و ۹۶۲ واحد می‌باشند. تعاونی‌های دارای فعالیت " کشاورزی" و " سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی" به ترتیب با ۱۶۷۹۹ و ۱۱۷۴۵ نفر دارای بیشترین اعضا است.

تعداد تشکل‌های تعاونی ثبت شده در کشور برای سال مذکور ۲۰ اتحادیه است  که مرتبط با فعالیت‌های خدماتی است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر