کد خبر: 742528 A

محمد شریعتمداری از موسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه بازدید به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در اولین روز سال 1398 محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و وحید قبادی دانا (معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور) از موسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه (بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران) بازدید به عمل آوردند.

ورود وزیر کار به این مجموعه بزرگ چندمنظوره با خوشآمدگویی مدیریت و سرودخوانی عده‌ای از مددجویان همراه شد.

سپس وی به دیدار از هنرهای دستی و سایر دستاوردهای مددجویان تحت پوشش این بزرگترین مرکز مددکاری کشور پرداخت.

همچنین طی این بازدید، شریعتمداری به مددجویان تحت پوشش این مرکز گل اهدا کرده، و پای درد و دل‌های آنها و صحبت‌های مدیریت مجموعه نشسته، و با آنها گفتگو کرد.

۴۴۴ - Copy

۳۳۳ - Copy

۲۲۲ - Copy (2)

۱۱۱ - Copy (2)

۸۸ - Copy (3)

۷۷ - Copy (2)

۵۵۵ - Copy

۶۶

۵۵

۴۴

۳۳

۲۲

۶۶۶

 

محمد شریعتمداری‌
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر