کد خبر: 737677 A

معادل دو ماه از مجموع سه ماه معوقات مزدی کارگران «خطوط ابنیه فنی تراورس» به همراه عیدی پرداخت شد.

تعدادی از کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس، در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: معادل دو ماه از مجموع سه ماه معوقات مزدی کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس پرداخت شد.

به گفته این گروه از کارگران که خواهان مشخص شدن وضعیت مابقی مطالبات خود هستند، طی دو روز گذشته کارفرما، دو ماه دستمزد مربوط به آذر و دی ماه کارگران را تقریبا با دو ماه تاخیر به همراه عیدی پرداخت کرده است.

کارگران با بیان اینکه حدود ۷ هزار نفر در خطوط راه‌آهن تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس مشغول کارند، در توضیح مابقی مطالبات خود گفتند: در حال حاضر آنها با احتساب حقوق اسفند دوماه دیگر مطالبات مزدی معوقه دارند.

از دیگر مطالبات کارگران این واحد خدماتی و سایر کارگران خطوط ابنیه فنی کشور، مربوط به رفع مشکلات بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی می‌شود.

کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس در تشریح مشکلات بیمه اجتماعی و تکمیلی خود گفتند: چندین ماه حق بیمه اجتماعی آنها به تامین اجتماعی پرداخت نشده و در زمینه بیمه تکمیلی نیز با وجود آنکه کارفرما همه کارگران را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده است و هر ماه مبالغی از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود اما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر عنوان می‌شود، بهره‌مند نیستند.

کارگران راه آهن کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس کارگران خطوط ابنیه فنی راه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر