کد خبر: 735042 A

احمدرضا خزاعی:

ایرانیان ساکن در کشور آذربایجان می‌توانند با مراجعه به کارگزار، خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه یا بیمه‌پردازی خود را تمدید کنند.

به گزارش ایلنا، احمدرضا خزاعی (مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی) در این خصوص خاطرنشان کرد: تمامی ایرانیان ساکن در محدوده این کشور می‌توانند برای بیمه‌پردازی یا ادامه آن و دریافت راهنمایی‌های لازم درباره موضوعات تأمین اجتماعی با کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی تماس حاصل کنند.

تمامی ایرانیان اعم از شاغل، غیر شاغل و دانشجو می‌توانند بدون حضور در کشور در صورت احراز شرایط سنی ۱۸تا ۵۰سال و انتخاب یکی از نرخ‌های ۱۴ درصد یا ۱۸ درصد و در صورت نیاز انتخاب ۹ درصد درمان از طریق کارگزار برون‌مرزی سازمان در این کشور درخواست خود را ارائه داده و قراردادِ «بیمه ایرانیان خارج از کشور» منعقد کنند.

از این طریق آنها می‌توانند از مزایای این سازمان مانند مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان، درمان داخل کشور، پرداخت کمک‌هزینه وسایل کمک پزشکی (اوروتز و پروتز) وکمک هزینه کفن و دفن بهره‌مند شوند.

بیمه تامین اجتماعی ایرانیان خارج از کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر