کد خبر: 735034 A

زدا مطرح کرد:

سرپرست سازمان تامین اجتماعی از دفاتر بودجه، تشکیلات و گزینش و مرکز ارتباطات مردمی سازمان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدحسن زدا در جریان دیدار با مدیرکل و کارکنان بودجه و تشکیلات این سازمان،  گفت: بودجه و تشکیلات از حوزه‌های مهم این سازمان است و امیدوارم موفق‌تر از گذشته عمل کنند.

وی با اشاره به راهبردهای گسترش آی تی و برون سپاری فعالیت‌ها در سازمان تامین اجتماعی افزود: انتظار می رود ابتدا در درون مجموعه بودجه و تشکیلات این سازمان بازنگری انجام شود و در مراحل بعد کل تشکیلات این سازمان با توجه به این تغییرات مورد بازنگری قرار گیرد.

زدا با بیان اینکه مسیر ارتقای شغلی همکاران باید مشخص شود، گفت: کارکرد واحدهای سازمان تامین اجتماعی نیز با شرایط جدید نیازمند بازنگری است . تعداد نیروی انسانی واحدهای اجرایی با حجم فعالیت‌هایشان متناسب باشد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سیستم یک‌پارچه مکانیزه در شعب تامین اجتماعی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، اظهار داشت: سالی یک مرتبه تمام کارگاههای شعب را سرشماری کنیم.

وی با اشاره به پیاده سازی مدل ناب‌سازی در شعب تامین اجتماعی گفت: این موضوع باعث تحول خواهد شد. عملیات زائد، تکراری و خنثی را حذف می‌کنیم  و فعالیت‌ها را با ایستگاه‌های کمتری انجام می‌دهیم.

محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر