کد خبر: 734682 A

کتاب "نه طبقه، نه متوسط، فاعلیت سیاسی گروه‌های میانی جامعه در اندیشه سیاسی چپ" از سوی انتشارات شیرازه کتاب ما منتشر شد. نویسنده این کتاب مراد ثقفی (روزنامه‌نگار، پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال مدنی) است.

به گزارش ایلنا، کتاب "نه طبقه، نه متوسط، فاعلیت سیاسی گروه‌های میانی جامعه در اندیشه سیاسی چپ" منتشر شد. نویسنده این کتاب مراد ثقفی (روزنامه‌نگار، پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال مدنی) است.

وی در معرفی کتاب نوشته است:

"کتابِ حاضر نقد و ارزیابی روشِ «تحلیل طبقاتی» است در تبیینِ فاعلیت جمعی در سیاست‌های رهایی‌بخش. نقد، از طریقِ مقایسه میان مقام نازلی که پیروان این روش تحلیلی برای گروه‌های میانیِ جامعه در تبیینِ این فاعلیت جمعی قائل بودند، با نقشی که عملاً این گروه‌ها در این زمینه ایفا کردند. به عبارت دیگر، از طریق مقایسه میان بی‌نقشیِ بالقوه آنها در فلسفه تاریخ مارکسیستی و نقشِ بالفعل آنها در تاریخ، به آن صورتی که در واقعیت شکل گرفت".

 کتاب"نه طبقه، نه متوسط، فاعلیت سیاسی گروه‌های میانی جامعه در اندیشه سیاسی چپ" از سوی انتشارات شیرازه کتاب ما در ۳۳۶ صفحه و به قیمت ۵۰ هزار تومان منتشر شده است. 

مارکسیسم مراد ثقفی-روزنامه‌نگار، پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال مدنی تحلیل طبقاتی انتشارات شیرازه کتاب ما
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر