کد خبر: 733860 A

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان به مدیران استانی ابلاغ کرد:

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان به مدیران استانی ابلاغ کرد که شناسایی جامعه هدف صندوق با کمک داده‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها ممکن شده است. وی در نامه‌ای به مدیران استانی پایگاه داده‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها را قابل اتکاترین منبع اطلاعاتی صندوق برای شناسایی جامعه هدف صندوق نزد مدیران استانی معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا واعظ‌مهدوی (مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر) با اشاره به اجرای قانون نظام جامع رفاه اجتماعی و پوشش حداکثری بیمه اجتماعی قشر زحمتکش روستاییان و عشایر کشور، به شرح اقدامات صورت گرفته به منظور تعیین جامعه هدف تکلیفی صندوق پرداخت و از امکان بهره‌برداری از اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

با توجه به اینکه در حال حاضر کامل‌ترین بانک اطلاعات خانوار و جمعیت ساکنین در مناطق روستایی کشور در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد واعظ‌مهدوی از مدیران استانی خواسته است از این سازمان به عنوان مرجع و منبع اطلاعاتی استفاده کنند.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در ابلاغیه خود به مدیران تاکید کرده که واجدین شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان طبق ضوابط و قوانین جاری، از بین افراد موجود در بانک اطلاعاتی فوق، کلیه سرپرستان خانوار ساکن مناطق روستایی و عشایر که فاقد هرگونه عضویت در صندوق‌های بیمه اجتماعی بودند قابل شناسایی هستند.  

واعظ‌مهدوی در شرح چگونگی فراهم آمدن اطلاعات مورد نظر و نحوه بهره‌برداری از آنها توضیح داده است: اطلاعات مربوط به افراد فوق شامل کد ملی و اطلاعات هویتی و تقسیمات کشوری محل سکونت طبق بانک اطلاعات سازمان هدفمندی و بانک اطلاعات شرکت پست، به تفکیک هر استان تهیه و در سیستم فایل سرور در دسترس دفاتر استانی قرار گرفته است.

بنا بر تاکید واعظ‌مهدوی در حال حاضر، پایگاه داده‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها قابل اتکاترین منبع اطلاعاتی صندوق برای شناسایی جامعه هدف صندوق است که مدیران استانی، ضمن برنامه‌ریزی به منظور پوشش حداکثری فهرست ارائه شده، باید با صبوری و دیدگاه مبتنی بر غربالگری و پایش اطلاعات بر غنای آن بیفزایند.

او همچنین یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد استان‌ها در گام نخست را، میزان پوشش هر یک از استانها نسبت به این جامعه هدف تکلیفی دانست که در بودجه سال ۱۳۹۸ هر استان نیز لحاظ می‌شود.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر محمدرضا واعظ‌مهدوی-مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان بانک اطلاعات خانوار و جمعیت ساکنین مناطق روستایی کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر