کد خبر: 733157 A

با ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور؛

رئیس سازمان اداری و استخدامی چگونگی تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی را به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان اداری و استخدامی چگونگی تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی را به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه که ۵ اسفند ماه سال ۹۷ ابلاغ شد آمده است‌: در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۹۹۱/ت۵۴۷۷۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیأت وزیران و پیرو بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ در خصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱ - به دستگاه‌های اجرایی که مشاغل حاکمیتی خود را در اجرای بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۱۳/۱۶۳۴۶۷ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۸ وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک و بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۲۴۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ به این سازمان اعلام نموده‌اند، اجازه داده می‌شود کارمندان واجد شرایط زیر را با رعایت مفاد تصویب‌نامه و بخشنامه صدرالاشاره به رسمی آزمایشی تبدیل وضع نمایند:

۱-۱ -شاغلین پستهای سازمانی مشاغل حاکمیتی که دستگاه‌های اجرایی در اجرای تصویب‌نامه و بخشنامه‌های موضوع‌ بند یک این بخشنامه تعیین و به این سازمان اعلام نموده‌اند.

۱-۲- پست‌های سازمانی تخصیص یافته به مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی با شرایط احراز مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، که با توجه به بند (۳) مصوبه اشاره شده در بند (۱)، در تعریف شغل،در اجرای مفاد ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت باشند.

۳-۱- شاغلین پست‌های سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری (موضوع بند (۲) مصوبه شماره ۲۴۸۱۹۷/ ت ۴۴۹۱۳ ک مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) که در زمره مشاغل موضوع بندهای (۱-۱) و (۱-۲) این بخشنامه باشند.

تبصره: تبدیل وضع متصدیان مشاغلی که به طور مشخص در تبصره (۱) بند (۳) تصویب نامه شماره ۴۴۹۱۳/۱۶۳۴۶۷ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۲ ذکر شده‌اند، امکانپذیر نخواهد بود.

۲ - دستگاههای اجرایی که تاکنون مشاغل حاکمیتی خود را به این سازمان اعلام ننموده‌اند، باید ابتدا منطبق با تصویب نامه و بخشنامه ابلاغی موضوع بند (۱) نسبت به اعلام مشاغل حاکمیتی خود اقدام، سپس با توجه به موارد مطروحه در بند(۱) در خصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی خود اقدام نمایند.

۳ -تبدیل وضع ایثارگران مشمول قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

لذا، ضمن ارسال تصاویر مصوبات و بخشنامه‌های مورد استناد، خاطرنشان می‌سازد که کلیه عملیات مربوط به صدور شماره مستخدم رسمی آزمایشی برای کارکنان پیمانی واجد شرایط، پس از طرح و تأیید موضوع توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی، در بستر سامانه کارمندایران صورت می‌گیرد.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از بارگذاری اطلاعات و مستندات خود در سامانه مذکور، مستقیماً نسبت به اخذ شماره مستخدم رسمی آزمایشی اقدام نموده و از هر گونه مکاتبه غیرضرور از قبیل ارسال لیست اسامی افراد واجد شرایط به این سازمان خودداری نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

تبدیل وضعیت کارکنان قرار دادی پیمانی به رسمی سازمان اداری واستخدامی کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر