کد خبر: 733149 A

سازمان تامین اجتماعی درنظردارد کاغذهای باطله خود را از طریق حراج بفروش برساند

 به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی درنظردارد کاغذهای باطله خود را از طریق حراج به فروش برساند لذا کلیه متقاضیان می‌توانند ازتاریخ درج این آگهی تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ جهت خرید واخذ اسناد شرکت در حراج و معرفی نامه بازدید از نمونه کاغذهای باطله، پس از ارائه فیش واریزی به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ریال به حساب جاری همراه بانک رفاه شعبه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به شماره  ۱۱۱۱۸۰۹۱۳۶ به نام اداره امور حسابداری غیرپرسنلی، به اداره دبیرخانه مرکزی این سازمان واقع در خیابان آزادی – جنب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی – پلاک ۳۵۹– طبقه  دوم مراجعه نمایند.

ضمنا موضوع مورد معامله به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته شده  و در مقابل فروش  موضوع حراج ، وجه آن دریافت شده و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و.... به عهده خریدار (برنده) خواهد بود.

الف ) زمان برگزاری حراج : روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۴

ب)  محل برگزاری: تهران ، خیابان آزادی، جنب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، ساختمان شهید معیری، طبقه دوم ،سالن کنفرانس

ج) مقدار حجم کاغذهای باطله  : حدوداً ۴۰/۰۰۰ کیلوگرم

د) قیمت پایه کارشناسی کاغذهای باطله : مبلغ ۱۲/۰۰۰ ریال بابت هرکیلو

جهت اطلاعات بیشتر با شماره  ۶۴۵۰۳۴۶۸  -  ۶۴۵۰۳۴۷۵ تماس حاصل فرمائید.

فروش کاغذهای باطله سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر