کد خبر: 730090 A

در سه ماه گذشته سال جاری برای ۳۳ هزار و ۲۸۵ نفر در حوزه‌های صنعت، معدن و تولید نرم افزار اشتغال ایجاد شده است.

به گزارش ایلنا، در سه ماه گذشته سال جاری برای ۳۳ هزار و ۲۸۵ نفر در حوزه های صنعت، معدن و تولید نرم افزار اشتغال ایجاد شده است.

از این تعداد ۳۰ هزار و ۶۰۱ اشتغال مربوط به پروانه‌های بهره‌برداری حوزه صنعت، هزار و ۷۱۵ اشتغال مربوط به پروانه‌های بهره‌برداری معدن و ۱۹۶۹ اشتغال مربوط به تولید نرم افزار می‌باشد.

در سه ماه گذشته امسال در خصوص پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار، ۱۳ پروانه صادر و ۱۳ پروانه تمدید شده است.

در خصوص مجوزهای معدنی هم ۲۸۹ فقره پروانه اکتشاف، ۱۳۹۶ فقره پروانه بهره‌برداری با میزان اشتغال ۱۷۱۵ نفر و ۱۶۰ فقره گواهی کشف با ۱۴.۵ میلیون تن ذخیره قطعی انجام شده است.

در این مدت ۱۳۳ هزار و ۷۷۰ واحد صنفی تشکیل شده که ۲۵ هزار و ۱۲۳ واحد تولیدی، ۶۶ هزار و ۲۶۴ واحد توزیعی، ۱۹ هزار و ۵۳۱ واحد خدماتی و ۲۲ هزار و ۸۰۲ واحد فنی بوده است.

همچنین ۱۹۲۰ کارت بازرگانی صادر و ۵۳۴۱ کارت بازرگانی تمدید شده است.

مجوزهای صادره صنعتی ۷۳۷۵ فقره جواز تاسیس به ارزش ۶۹.۴ میلیارد تومان صادر شده که به دنبال آن برای بیش از ۱۶۲ هزار نفر مجوز اشتغال صادر می‌شود.

آمار اشتغال زایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر