کد خبر: 729176 A

برای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر؛

برای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، متولدان ۱۳۴۷ تا پایان سال مهلت دارند.

به گزارش ایلنا، مردان و زنان متولد ۱۳۴۷ با لحاظ روز و ماه تولد تا پایان اسفندماه امسال برای نام‌نویسی و عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مهلت دارند.

بر اساس قانون، زنان و مردان کشاورز، روستایی، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت در بازه سنی ۱۸تا۵۰ سال امکان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و بهره‌مندی از مزایای آن را دارند.

از آنجایی که بر اساس قانون این حق شامل افراد زیر ۵۰ سال می‌شود، بعد از پایان سال جاری از افراد بالای ۵۰ سال سن ثبت نام به عمل نمی‌آید.

بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گام بلند دولت در ایجاد بستر آرامش و اطمینان خاطر اقشار مولد و تلاشگر کشاورز، روستایی و عشایری از طریق ارائه خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت است.

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر