کد خبر: 728596 A

در نشست گردهمایی بازرسان اداری ستادی و اجرایی وزارت کار مطرح شد؛

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مانع اساسی پیشرفت، فساد است لذا برای بقا، پیشرفت و توسعه باید غده فساد از بین برود.

ضیا الدین شجاعی برهان (مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست گردهمایی بازرسان اداری ستادی و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه کسب اعتماد عمومی در گرو ریشه‌کن کردن فساد است و این مساله منجر به بقای نظام خواهد شد، اظهار داشت: در این گردهمایی بازرسان موضوع تبصره ١ ماده ٩١ قانون مدیریت خدمات کشوری حضور دارند که مهمترین هدف آن مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت است.

وی تصریح کرد: رتبه کشور در حوزه فساد وضعیت خوبی ندارد و در جایی که فساد وجود دارد قطعا نابودی هم در انتظارش است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی باید با فساد مبارزه کنند، گفت: مانع اساسی پیشرفت، فساد است لذا برای بقا، پیشرفت و توسعه باید غده فساد از بین برود.

وی افزود: کمیته سلامت اداری طبق قانون در اکثر وزارتخانه‌ها فعال است بنابراین در این زمینه اقدامات جدی باید صورت بگیرد.

رییس کمیته سلامت اداری با اشاره به تاکید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مساله شفافیت و مبارزه با فساد، تصریح کرد: اقدامات خیلی خوبی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه انجام شده است. بازرسان  سلامت اداری باید وظایف خودشان را به خوبی انجام دهند. نقش بازرسان سلامت اداری بسیار مهم است و نظارت و مراقبت در این خصوص لازم و ضروری است. از بازرسان سلامت اداری انتظار دارم که به کار پویا و لحظه به لحظه توجه کنند.

مشاور وزیر و رییس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: گلوگاه‌های فساد باید شناسایی و کنترل شوند. کارهای ارزشمند و زیربنایی فراوانی در کشور صورت گرفته است لذا باید جلوی رانت‌خواری و فساد بایستیم.

وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر