کد خبر: 727806 A

در تحلیل خروجی کمیته دستمزد مطرح شد؛

فرامرز توفیقی می‌گوید: امیدوارم دولتی‌ها و کارفرمایان، همدلی گروه کارگری و قبول رقم بسیار حداقلیِ سبد معیشت را «حسن نیت»در نظر بگیرند و آنها هم در جلسات شورای عالی کار با کارگران همراهی کنند و حداقل همین ۴۰ درصدی را که خودشان قبول کرده‌اند، روی دستمزد اِعمال کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از برگزاری سه جلسه‌ی سه‌جانبه، در نهایت محاسباتِ «سبد معیشت خانوار» به سرانجام رسید و عدد آن رسانه‌ای شد؛ ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با تاکید بر اینکه این عدد بسیار حداقلی‌ست و ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، حتی حداقل‌های زندگیِ متوسط یک خانوار کارگری را پوشش نمی‌دهد، می‌گوید: قصد گروه کارگری تداوم سه‌جانبه‌گرایی بوده و تنها برای اینکه بتوانیم مذاکرات سه‌جانبه را با دولت و کارفرمایان پیش ببریم، این عدد حداقلی را قبول کرده‌ایم.

وی تاکید می‌کند: خودِ دولتی‌ها و کارفرمایان نیز می‌دانند که این عدد، کف معاش حداقلی یک خانوار متوسط هم نیست و حداقل‌های واقعی زندگی بیش از ۴ میلیون تومان در ماه است اما برای ورود به چانه‌زنی‌های سه‌جانبه، این عدد، مبنای مذاکرات در شورای عالی کار خواهد بود.

توفیقی تاکید می‌کند: همین عددی که سه طرف پذیرفتند، نشان‌دهنده تورم ۴۰ درصدی هزینه‌های زندگی است.

مبنای محاسبات توفیقی، مقایسه سبد هزینه‌های ۹۸ با سبد هزینه های حداقلی ۹۷ است که ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان محاسبه شده بود؛ لذا محاسبات سبد معیشت برای سال ۹۸، نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی، حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است.

او البته بلافاصله می‌افزاید: اگر بخواهیم براساس واقعیت‌های ملموس صحبت کنیم باید بگوییم تورم هزینه‌های زندگی بالای ۵۰ درصد است و این ۴۰ درصد بسیار حداقلی است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه می‌گوید: امیدوارم دولتی‌ها و کارفرمایان، همدلی گروه کارگری و قبول رقم بسیار حداقلیِ سبد معیشت را «حسن نیت»در نظر بگیرند و آنها هم در جلسات شورای عالی کار با کارگران همراهی کنند و حداقل همین ۴۰ درصدی را که خودشان قبول کرده‌اند روی دستمزد اِعمال کنند.

او تاکید می‌کند: البته با توجه به پذیرش رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان، باید بگوییم این ۴۰ درصد را هر سه طرف مذاکره پذیرفته‌اند و دیگر جای چانه‌زنی ندارد؛ مزد باید خیلی بیشتر از رقم افزایش یابد. 

شورای عالی کار فرامرز توفیقی سبد معاش خانوارهای کارگری مزد 98
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر