کد خبر: 724328 A

"حاتم شاکرمی" مطرح کرد:

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکصد و پنجاهمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی بر اهمیت ایجاد بسترهای ارتقای فرهنگ ایمنی و حفاظت فنی در کشور تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، یکصد و پنجاهمین جلسه شورای‌ عالی حفاظت فنی با هدف بررسی و بازنگری  پیش‌نویس آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به ریاست حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و با حضور کلیه اعضای شورای عالی آغاز شد.

 شاکرمی در ابتدای این جلسه بر اهمیت موضوع ایمنی کار و مصوبات شورای عالی در ایجاد بسترهای ارتقای فرهنگ ایمنی و حفاظت فنی در کشور تاکید کرد و گفت: کلیه اعضای شورای عالی حفاظت فنی باید در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شورای عالی دقت نظر و حساسیت ویژه داشته باشند؛ چراکه موضوع صیانت از نیروی انسانی و حفظ جان کارگران کشور مطرح است.

وی تاکید کرد: هیچگاه نباید محدودیت زمانی تشکیل جلسات شورای عالی بر کیفیت آن اثرگذار باشد.

شاکرمی با ذکر رویکرد گسترش فعالیت اشخاص حقوقی در آیین‌نامه جدید از آن به عنوان نقاط قوت امر یاد کرد.

در این جلسه مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار نیز گزارشی از روند تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و برگزاری 15 جلسه رسمی کمیته عمومی و تخصصی آن شورای عالی با صرف بیش از 636 نفر ساعت کار کارشناسی در این خصوص ارائه کرد.

وی افزود: همچنین پیشنهاد بازنگری آیین نامه فوق در ابتدای سال جاری از سوی مرکز تحقیقات به دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی ارسال شد که پس از طرح موضوع و تشریح ضرورت آن در جلسه شورای عالی حفاظت فنی و تایید موضوع در آن شورا در دستور کار بازنگری قرار گرفت.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی با قدردانی از اعضا و نمایندگان شورای عالی حفاظت فنی حاضر در کمیته‌های عمومی و تخصصی، ابراز امیدواری کرد که با توجه به رویکرد حقوقی مندرج در آن آیین‌نامه امکان توسعه خدمات ایمنی کار با استفاده ظرفیت‌های مشاوران حفاظت فنی فراهم شود.

در ادامه جلسه بخش‌هایی از آن پیش‌نویس بررسی و پس از اعلام نظر اعضا و اعمال برخی اصلاحات تدوین شد که با توجه به اتمام زمان آن جلسه، بررسی ادامه پیش نویس آیین‌نامه مطروح به جلسه آتی شورای عالی حفاظت فنی در اسفند ماه سال جاری موکول شد.

در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای تخصصی تا پیش از جلسه آینده آن شورای عالی در خصوص پیشنهادات مطروح در اصلاح تعدادی از زمینه‌های تخصصی فعالیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی موضوع ماده یک آن پیش‌نویس تشکیل و نسبت به ارائه نظرات جایگزین اقدام نماید.

شورای عالی حفاظت فنی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر