کد خبر: 722854 A

بانک سرمایه‌گذاری اروپا با هدف ایجاد شغل و رشد قدرت اقتصادی شرکت‌ها با سرعت بیشتری تسهیلات پرداخت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بانک سرمایه‌گذاری اروپا با هدف ایجاد شغل و رشد قدرت اقتصادی شرکت‌ها با سرعت بیشتری تسهیلات پرداخت می‌کند.

بانک مایل است که به شرکت‌هایِ درحال توسعه که ظرفیت افزایش "تولید ناخالص داخلی" کشورهایشان را دارند، این تسهیلات را بپردازد؛ شرکت‌‌هایی که در کشورهایی مانند اوکراین و... قرار دارند.

شرکت‌هایی که در اوکراین قرار دارند از تسهیلات بانکی، سهم ۴ درصدی دارند؛ که به هیچ وجه تامین‌کننده نیازهای رو به رشد آنها نیست.

صنایع کوچک به طور متوسط برای ۱۰۰ تا ۴۰۰ نفر شغل ایجاد کرده‌اند. از این رو باید با سرعت بیشتری توسعه یابند.  

بانک سرمایه‌گذاری اروپا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر