کد خبر: 721082 A

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.

به گزارش ایلنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد الزام به ارائه کارت پایان خدمت در مدارک بیمه بیکاری را ابطال کرد.

دو نفر از متقاضیان بیمه بیکاری طی شکایتی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده‌اند تا بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخه ۱/۱۲/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال شود.

در بخشنامه مزبور با مدنظر قراردادن ماده ۱۰ قانون کار و ماده ۱ قانون بیمه بیکاری و قانون نظام وظیفه عمومی دریافت مقرری بیمه بیکاری را منوط به داشتن پایان خدمت نموده است.

یکی از دلایل شاکیان برای ابطال بخشنامه فوق این است که در ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه الزام پایان خدمت برای دریافت مستمری است، نه مقرری. بنابراین تسری این ماده قانونی را به بیمه بیکاری درست ندانسته‌اند.

دلیل دیگر ارائه شده برای ابطال بخشنامه مزبور عدم صلاحیت مرجع صدور بخشنامه است که اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری صلاحیت وضع قوانین و مقررات را ندارد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ پس از رسیدگی به پرونده شماره ۱۷۲۶/۹۶ رای وحدت رویه شماره ۱۹۳۲ را به شرح زیر صادر نموده و ضمن وارد دانستن شکایت بخشنامه  شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخه ۱/۱۲/۱۳۹۴ اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال نمود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم نیاز به ارائه کارت پایان خدمت در مدارک بیمه بیکاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر