کد خبر: 721034 A

معاون استاندار ایلام:

معاون استاندار ایلام گفت: اعطای وام اشتغال و اعتبارات روستایی مشروط به تکمیل مدارک بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر و یا تامین اجتماعی شده است.

به گزارش ایلنا، ایوب درویشی (معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری ایلام) که برای دیدار و گفتگو با محمدرضا واعظ‌مهدوی (مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر)  در دفتر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر حضور یافته بود، در جمع معاونان و مدیران صندوق گفت: با تشکیل کارگروه اشتغال در استانداری ایلام، اعطای هرگونه وام اشتغال مشروط به کامل کردن مدارک بیمه‌ای شد که تجربه بسیار موفقی را رقم زد.

درویشی با اشاره به تلاش‌های ‌روح‌الله سرواندام (مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر استان ایلام) ادامه داد: براساس آن تجربه مقرر شد وام‌ها و اعتبارات روستایی نیز منوط به ارائه مدارک بیمه‌ای شود.

معاون استاندار ایلام با موفق خواندن کارگروه اشتغال این استان از عضویت مدیران بیمه تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در این کارگروه خبر داد و گفت: با حضور این مدیران، اجازه نمی‌دهیم وامی اعطا شود مگر آنکه درخواست کننده حتماً تحت پوشش یکی از دو بیمه‌گر قرار داشته باشد.

سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر وام اشتغال روستایی محمدرضا واعظ‌مهدوی-مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایی ایوب درویشی-معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری ایلام روح‌الله سرواندام-مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر