کد خبر: 714957 A

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک (دانشکده مدیریت) با مشارکت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک (دانشکده مدیریت) با مشارکت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

جایزه ملی استراتژیک برای اولین بار در کشور با هدف انگیزه ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺑﺮاى ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ایجاد فرهنگ برنامه‌ریزی در کارکنان و مدیران طراحی شده است.

از جمله اهداف جایزه ملی استراتژیک می‌توان به انگیزه بخشى به شرکت‌ها و سازمان‌هاى ایرانى براى گام نهادن در مسیر استراتژى، تقویت مستندسازى تجارب تدوین استراتژى، جارى سازى استراتژى‌ها و استقرار سیستم‌هاى کنترل استراتژى در سازمان، کمک به شکل‌گیرى نظام مدیریت استراتژیک در سازمان‌هاى کشور، ایجاد بانک دانشى در زمینه تجارب برگزیده مدیریت استراتژیک، توسعه و ترویج کاربرد مدل‌ها و ابزارهاى نوین مدیریت استراتژیک در کشور و تشویق و قدردانى از سازمان‌هاى برتر کشور در حوزه استراتژى اشاره کرد.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز با در اختیار داشتن سند برنامه استراتژیک (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که با همکاری تمامی ارکان صندوق در سال ۱۳۹۶ تهیه و به تصویب هیات مدیره رسیده، در راستای حرکت به سمت چشم انداز صندوق که شامل پوشش همه خانوارهای روستایی در بیمه پایه اجتماعی می‌شود و استراتژی‌های تدوین شده تصمیم دارد در این جایزه ملی شرکت کند.

برای دستیابی به ارزش‌های حاکم بر صندوق که نام آنها برگرفته از چادر عشایری «اوبا» انتخاب شده و عبارتند از امانت‌داری، وقت‌شناسی و چابکی در ارائه خدمات، بزرگداشت و تکریم جامعه روستایی و آینده‌نگری و دوراندیشی می‌بایست، تمامی اقدامات صندوق در راستای چشم‌انداز، ارزش‌ها و سیاست‌های حاکم همسو شود تا هم‌افزایی لازم ایجاد شود.

برقراری عدالت بین بیمه‌شدگان، تصمیم‌گیری مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای و نقدشوندگی دارایی‌ها ۳ سیاست اصلی حاکم بر صندوق هستند که مدیران ارشد خود را مقید به اجرای آن کرده‌اند. از این‌رو، تصمیم‌ها باید مبتنی بر این سه محور اتخاذ شود.

برای شرکت در جایزه ملی استراتژیک، فرم اظهارنامه صندوق، توسط معاونت اقتصادی، برنامه‌ریزی و بودجه تکمیل شده که پس از بررسى اظهارنامه‌ها توسط کمیته ارزیابان ارشد جایزه، به هریک از سازمان‌ها یک ارزیاب ارشد و حداقل دو ارزیاب اختصاص خواهد یافت و زمان‌بندى انجام دیدار حضوری، بازدید و ارزیابی از صندوق اعلام خواهد شد. در مراحل بعدی، وضعیت صندوق در استقرار و عملکرد در استراتژی‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر جایزه ملی استراتژیک مرکز همایش‌های صدا و سیما سند برنامه استراتژیک خانوارهای روستایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر