کد خبر: 713330 A

علیرضا محجوب:

نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی تاکید دارد که استخدام مشاور بیش از چارت سازمانی وزارتخانه‌ها غیرقانونی است.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب گفت: استخدام و جذب مشاور در بخش‌های مختلف سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بیشتر از تعدادی که در چارت سازمانی و احکام سازمان اداری و استخدامی مشخص شده خلاف قانون است.

وی که با خانه ملت صحبت می‌کرد با اشاره به اخباری در خصوص استخدام بیش از ۴۰ مشاور در چهار وزارتخانه دولت گفت: تعداد مشاوران رسمی و در استخدام وزارتخانه‌ها مشخص است و متجاوز از ۵ مشاور برای هر وزارتخانه نیست؛ مگر آنکه حقوقی دریافت نکنند.

نماینده تهران ادامه داد: ممکن است وزارتخانه‌های مختلف برای پروژه‌های خاص به طور مقطعی مشاورانی را جذب کنند یا برای تعدادی مشاور به شکل غیر رسمی حکم صادر شود و حقوقی از دولت دریافت نکنند؛ اما همانطور که پیش تر گفته شد مشاور استخدامی در وزارت خانه‌ها تعداد مشخصی دارد و ما از سازمان اداری و استخدامی پیگیر موضوع خواهیم شد که براساس چه قانونی ۴۰ مشاور استخدام شده است.

علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ممنوعیت استخدام مشاور بیش از چارت سازمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر