کد خبر: 712083 A

توضیحاتی در مورد یک خبر؛

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: آخرین آمار ثبت شده در سامانه سماد وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مطالبات حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت تا پایان سال 1396 حدود 69 هزار میلیارد تومان است که بر این اساس اعلام مطالبه 180 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت صحیح نمی‌باشد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور توضیحاتی در خصوص مطلبی با عنوان «بی‌تفاوتی محضِ بودجه ۹۸ به تامین اجتماعی/دولت توجه نمی‌کند که سازمان تحمل این فشار مالی را ندارد؟» در اختیار ایلنا گذاشت.

در این جوابیه آمده است:

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، عنوان کرده است که لایحه بودجه ۹۸ بی‌تفاوتی محض نسبت به سازمان تامین اجتماعی را نشان می‌دهد. در این ارتباط توضیحات زیر ضروری به نظر می‌رسد. 

براساس مفاد جزء (1) بند "و" تبصره (5) قانون بودجه سال جاری به دولت اجازه داده شده است درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت را با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات غیراعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا مبلغ 100 هزار میلیارد تومان به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه کند.

با عنایت به اینکه فرآیند اجرایی این بند پس از تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی آن و اعلام بانک مرکزی در خصوص میزان بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به آن بانک، از اواخر مرداد ماه سال جاری آغاز شد، لذا تا پایان آذرماه سال جاری براساس اطلاعات منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان صادرکننده اسناد تسویه خزانه ، 12321 میلیارد تومان اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم (موضوع جزء (1) بند «و» تبصره ) صادر شده است.

بنابراین خبر اعلامی مبنی بر اینکه در سال 1397 همه این سرفصل مصرف شده و چیزی باقی نمانده است، صحیح نمی‌باشد همچنین در لایحه بودجه سال 1398 براساس مفاد جزء (2) بند«و» تبصره (5) اجازه استفاده از باقی‌مانده ظرفیت جزء (1) بند «و» تبصره (5) قانون بودجه سال جاری به دولت داده شده است و به جهت اهمیت و اولویت تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی، تا سقف 20 درصد مبلغ موضوع این جزء با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافته است.

همچنین آخرین آمار ثبت شده در سامانه سماد وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مطالبات حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت تا پایان سال 1396 حدود 69 هزار میلیارد تومان است که بر این اساس اعلام مطالبه 180 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت صحیح نمی‌باشد.

بدهی دولت به تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر