کد خبر: 709542 A

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق می‌گویند: از دوندگی برای تبدیل وضعیت و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خسته شدیم.

جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در تماس با خبرنگار ایلنا، از وعده‌های بی‌سرانجام مسئولان انتقاد کردند و گفتند: ماه‌هاست در انتظار تبدیل وضعیت هستیم.

پیش از این، مجوز تبدیل وضعیت اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور توسط وزیر قبلی نیرو صادر شده و قرار بود. وضعیت شغلی این اپراتورها از «قرارداد معین» به «قرارداد دائم» تبدیل شود اما به بهانه نبودن چارت سازمانی خالی، این مجوز به سرانجام نرسید و اجرایی نشد.

اپراتورها می‌گویند: نه تنها تبدیل وضعیت نشدیم بلکه طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز برای ما اجرایی نشده است؛ آنها می‌گویند: آیا برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، نمایندگان سازمان اداری استخدامی و معاونین محترم وزارت نیرو و توانیر در رفع مشکلات اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تبدیل وضعیت شاغلان در پست‌های برق، طبق مجوز های وزارت نیرو و بخشنامه سازمان اداری استخدامی بعد از بیش از یکسال و نیم از صدور مجوزها کافی نیست؟!

آنها می‌گویند: از امروز و فردا کردن توانیری‌ها و وزارتی‌ها خسته شده‌ایم؛ ما را سرمی‌دوانند و به بهانه‌های مختلف، اجرای قانون را به تعویق می‌اندازند.

کارگران وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر