کد خبر: 704330 A

محمدعلی پورمختار:

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید: اعتبار آزاد شده از محل حذف یارانه سه دهک بالایی جامعه صرف اشغالزایی شود.

به گزارش ایلنا، «محمدعلی پورمختار» می‌گوید که اعتبار آزاد شده از محل حذف یارانه سه دهک بالایی جامعه صرف اشغالزایی شود.

وی در این مورد به خانه ملت گفت: چند سال پیش به رئیس جمهور پیشنهاد دادم که پرداخت یارانه نقدی به استان‌ها محول شود؛ چرا که هر  استان به راحتی می‌تواند ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را حذف کند.

پورمختار تصریح می‌کند که اعتباری که از حذف یارانه نقدی ثروتمندان حاصل می‌شود باید به بودجه اشتغالزایی همان استان افزوده شود: به عباراتی اگر هزار میلیارد تومان اعتبار از حذف یارانه نقدی ثروتمندان یک استان احصا می‌شود، چه اشکالی دارد این اعتبار به طور مشخص و قابل ارزیابی از سوی مجلس و دیوان محاسبات در اشتغال زایی هزینه شود.

وی معتقد است: نباید اعتبار آزاد شده از حذف یارانه نقدی ثروتمندان، در حوزه جاری و متفرقه هزینه و گم شود که نتوان آن را رصد کرد. حذف یارانه نقدی ثروتمندان رقم سنگینی می شود که می تواند مشکل اشتغال را حل کند، در واقع با این کار هم مشکل نیازمندان برطرف می‌شود و یارانه نقدی دریافت می‌کنند و هم موجب می‌شود، سطح توزیع ثروت افزایش یابد.

حذف یارانه نقدی ثروتمندان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر