کد خبر: 703279 A

توضیحی درباره یک خبر؛

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ارتباط با یک خبر توضیحاتی ارائه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روابط عمومی و بین‌الملل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ارتباط با یک گزارش توضیحاتی ارایه داد:

با عنایت به مطلب مندرج در ایلنا با عنوان دوندگی‌های یک جانباز شیمیایی در پایتخت/ پرسه برای سیصد هزار تومان، با کد خبر 701957، توضیحات ذیل جهت آگاهی ارسال می‌گردد.

آقای هوشمند یوسفی در تاریخ 2-/11/76 به صورت قراردادی در شرکت واحد شاغل و در تاریخ 09/04/ 1383 نسبت به ترک کار اقدام نموده است لذا مطالب مندرج در خصوص میزان کارکرد نامبرده در شرکت واحد صحیح نمی‌باشد.

 

شرکت واحد اتوبوس رانی تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر