کد خبر: 702496 A

رییس انجمن صنفی کارگری ساختمانی بنایان شهریار تاکید دارد: سایت سامانه رفاهی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مانع از اجرای ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار شده است.

کاظم احمدیان (رییس انجمن صنفی کارگری ساختمانی بنایان شهریار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: وزارت کار با راه‌اندازی سایت سامانه رفاهی که با هدف احراز اشتغال کارگران صنعت ساختمان ازسوی انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی بنا شده است، در حال حاضر با کمرنگ کردن نقش صنفی انجمن‌ها، مدت زمان احراز اشتغال کارگران ساختمانی را به بیش از یکسال افزایش داده است.

وی با انتقاد از اینکه شعب تامین اجتماعی هر ۳ تا ۶ ماه یکبار با قطع بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، آنان را به منظور احراز اشتغال به دفاتر کارگزاری‌های خود روانه می‌کند، تصریح کرد: متن ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط  کسب وکار مسئولیت مستقیم شناسایی هویت شغلی کارگران ساختمانی را به تشکلات صنفی کارگری واگذار کرده و رفتار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در این رابطه نقض آشکار قانون است.

احمدیان با عنوان اینکه مسئولین وزارت کار سایت سامانه رفاهی را به بهانه افزایش مسئولیت انجمن‌ها برای احراز اشتغال کارگران ساختمانی راه‌اندازی کردند، در ادامه افزود: درحال حاضر با این سامانه نقش صنفی انجمن‌های کارگری صنعت ساختمان بسیار گمرنگ شده است.

این فعال کارگری؛  اداره کل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار را مسئول سایت سامانه رفاهی عنوان کرد و از وزیر کار خواست به مشکلات مهم کارگران و انجمن‌های صنفی کارگری ازجمله ساختمانی رسیدگی کند.

رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بنایان شهریار با بیان اینکه کانون کارگری ساختمانی کشور در این رابطه سکوت کرده است، در پایان افزود: سکوت مسئولان کانون کارگری ساختمانی کشور در ارتباط با موضوعات و مشکلات صنفی، عمل نکردن به تکلیف قانونی است و ما به این موضوع اعتراض داریم.

سامانه رفاهی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر