کد خبر: 702452 A

کارگران هفت تپه می‌گویند طبق وعده‌ای که کارفرما به آنها در روزهای اخیر داده است، منتظر دریافت بخش دیگری از مطالبات معوقه خود هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه با بیان اینکه امروز (چهارشنبه 21 آذرماه) مجتمع هفت تپه از آرامش نسبی کارگران برخوردار است، اظهار داشتند؛ کارگران مشغول کار هستند. آنها در عین حال منتظر دریافت بخش دیگری از مطالبات خود هستند.

به گفته آنان، شامگاه روز یکشنبه (۱۹ آذر ماه) مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه در یک پیام ویدیویی ضبط شده از پرداخت بخش دیگری از معوقات مزدی مان خبر داده بود.

کارگران با بیان اینکه اخیرا دو ماه از مطالبات مزدی خود را دریافت کرده‌ایم، در ادامه افزودند: در حال حاضر دستمزد مهر و آبان ماه خود را از کارفرما طلبکاریم و حتی فیش‌های حقوقی مهر ماه کارگران صادر شده است.

کارگران با تاکید بر اینکه فعالیت در هفت تپه جریان دارد و امروز هفت تپه از آرامش نسبی برخوردار است، در ادامه گفتند: باتوجه به اینکه روز گذشته شاهد تجمع گروهی از کارگران روزمزد و فصلی واحد بهره‌برداری بودیم اما براساس وعده‌ای که کارفرما برای تبدیل وضعیت کارگران قراردادی و اشتغال دوباره کارگران نی‌بر فصلی در روزهای آینده و بعد از  آماده‌سازی کامل کارخانه داد، اعتراض کارگران نیز خاتمه پیدا کرد.

کارگران هفت تپه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر