کد خبر: 701612 A

در حاشیه تجمع کارگران صنف در و پنجره‌ساز جم مطرح شد؛

رییس اتاق اصناف جم گفت: اصلاحیه قانون نظام صنفی، محدودیت‌ها را حذف خواهد کرد و وضعیت مشابه جنگل را ایجاد می‌کند که در آن افراد ضعیف‌تر از سوی قوی‌ترها خورده می‌شوند. این امر در شهرهای کوچک اشتغال‌های موجود را مورد مخاطره قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اخبار واصله از منابع محلی، دیروز و امروز تعدادی از کارگران کارگاه‌های صنف در و پنجره‌سازی شهرستان جم، در مقابل اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف این شهرستان تجمع صنفی برگزار کردند. به گفته آنها؛ دلیل اعتراض کارگران، فقدان حمایت از کارگاه‌های بومی است.

علی خطیب (رییس اتاق اصناف شهرستان جم) به ایلنا، گفت: دلیل اعتراض این افراد به‌خاطر اصلاحیه قانون نظام صنفی (مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۹۲) است.

وی ادامه داد: بند (ل) ماده ۳۰، قبلا حدود و تعداد واحدهای صنفی را منوط به مصوبه کمیسیون نظارت دانسته بود اما بعد از زدن اصلاحیه، بند (د) ماده ۵۵، بند (ل) را لغو کرد.

خطیب اشاره کرد: این اصلاحیه با هدف اشتغال‌زایی در اتاق اصناف ایران تدوین و به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید. متاسفانه نتیجه آن در شهرستان‌های کوچکی مثل جم، ضد ایجاد اشتغال بوده است.

رییس اتاق اصناف شهرستان جم در پایان، گفت: نه فقط صنف در و پنجره‌سازان، بلکه اعضای تمامی رسته‌ها معترض به این اصلاحیه هستند. به اعتقاد آنها؛ این اصلاحیه محدودیت‌ها را حذف خواهد کرد و وضعیت مشابه جنگل را ایجاد می‌کند که در آن افراد ضعیف‌تر از سوی قوی‌ترها خورده می‌شوند. این امر در شهرهای کوچک اشتغال‌های موجود را مورد مخاطره قرار می‌دهد. در این میان، کارگران بیش از همه آسیب‌پذیر و البته نگران هستند.       

وزیر صنعت، معدن و تجارت اتاق اصناف ایران علی خطیب-رییس اتاق اصناف شهرستان جم قانون نظام صنفی (مصوب 12/06/1392) کارگران معترض صنف درب و پنجره‌سازان جم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر