کد خبر: 700818 A

در یکصد و هفدهمین جلسه هیات رئیسه ایسا؛ عضویت «انوشیروان محسنی بندپی» در هیات رئیسه اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی تصویب شد.

به گزارش ایلنا، «رضا کاشف» مدیر امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی درباره نتایج برگزاری یکصد و هفدهمین جلسه هیات رئیسه اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی اظهار داشت: در اولین روز این نشست، با توجه به مذاکرات و رایزنی صورت گرفته با ارکان حکمرانی دبیرخانه کل و اعضای هیات رئیسه ایسا، در اولین دستور کار جلسه، عضویت انوشیروان محسنی بندپی سرپرست سازمان تامین اجتماعی در هیات رئیسه ایسا به جایگزینی مرحوم دکتر سید تقی نوربخش، به اتفاق آراء به تصویب اعضای هیات رئیسه ایسا رسید.

در آغاز این جلسه، کنکلوسکی دبیرکل ایسا، با اعلام خبر درگذشت سیدتقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی ایران و ابراز تاثر از این ضایعه اندوهناک، همکاری و پشتیبانی همه جانبه وی از فعالیت‌های ایسا را در طول دوره عضویت در هیات رئیسه و کمیته های تخصصی ایسا، شایسته تقدیر و تشکر برشمرد. اعضای هیات رئیسه نیز برای ادای احترام به آن مرحوم به مدت یک دقیقه ایستادند.

در ادامه جلسه هیات رئیسه، همچنین گزارش رئیس و دبیرکل ایسا از فعالیت‌ها و روند پیشرفت اجرای برنامه‌های اتحادیه در دوره مدیریت سه ساله ۲۰۱۹- ۲۰۱۷، گزارش خزانه‌دار و کمیسیون کنترل از وضعیت مالی ایسا لغایت پایان ۲۰۱۸ و گزارش پیشرفت فعالیت‌های انجام شده برای برگزاری اجلاس جهانی تامین اجتماعی ۲۰۱۹ ارائه شده و به تصویب هیات رئیسه رسیدند.

در جریان این رویداد، کمیته هیات‌رئیسه ویژه حق عضویت اعضاء به منظور بررسی وضعیت عضویت در ایسا و تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های جدید عضویت در اتحادیه، کمیته انتخابات به منظور ارائه گزارش درخصوص روند فراخوان و گزینش نامزدهای منتخب تصدی پست دبیرکلی اتحادیه، و شورای عالی اتحادیه به منظور تشریح روند برگزاری انتخابات دبیرکل جدید، تشکیل جلسه می‌دهند.

اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر